2014-03-03 13.19.29 2014-03-03 13.18.56Tja, en fin plats i en i övrigt ful skog.