Vi fick öva att lägga upp en parad, och lyckades nästan – uppifrån räknat (rapphönsen hade först hamnat nedanför fasanerna):
  • morkullor
  • rapphöns
  • fasanhanar
  • fasanhonor
  • änder