Skogsstjärnas hundblogg

Om dsg Kasper och jaktlabben Lakrits. Nu också lillasyrran Sansa.

Sida 3 av 199

Sansa gjorde FART 1

ogonblicksbild-1-2016-12-11-13-58

Den 30 november testades alla tre kullsyskonen nere i Gryt av Håkan och Carina. Det var FART 1 som gällde:

Moment 1: social kontakt.


Moment 2: hagen – tre ingångar som successivt stängs tills endast den svåraste nätingången är öppen.

Den är för stor för att bäddas in här, så en länk till YouTube fick det bli för Moment 2.
Moment 3: bläckfisken – påminner om haren i MH.

På YouTube ligger även Moment 3.
Moment 4: gropen – minidummy kastas, göms i nergrävd hink dold av granris respektive låtsas gömmas där, men hinken är tom.

Och på YouTube då även Moment 4.

Nedan följer ett sammanslaget protokoll för Sansas och Lakrits båda FART-tester. Jag har markerat resultaten för Lakrits från FART1 i blått och FART2 i rött. I de fall de sammanfaller är de lila. Sansa har jag markerat med gul botten.

 

TILLGÄNGLIGHET
Kontakt
Överdrivet intensiv
Intensiv
Frimodig, balanserad
Neutral
Reserverad
Backar undan, kan lockas
Vägrar kontakt
TILLGÄNGLIGHET
Följsamhet
Neutral testledare
Intensiv, fjäskande
Fjäskande
Intensiv med kampinvit
Kampinviterande
Positivt följsam
Neutral följsam
Något tillbakadragen
Ovillig
Vägrar
TILLGÄNGLIGHET
Följsamhet
Inbjudande testledare
Intensiv, fjäskande
Fjäskande
Intensiv med kampinvit
Kampinvuterande
Svarar balanserat
Svarar något
Svarar inte
Ovillig, kan lockas
Ovillig, ökat defensiv
Kan ej bedömas
TILLGÄNGLIGHET
Hantering
Ökande aktivitet
Konstant aktivitet
Minskade aktivitet
Svarar balanserat
Något undergiven
Undergiven
Ökande undergivenhet
Backar undan
Kan ej bedömas
AGGRESSION
Social aggression
vid moment kontakt och hantering
T5: Kontakt
T6: Hantering
T5
T6
Stor
Tydlig
Antydan
Ingen aggression
X
X
BYTESINTRESSE
Problemlösning,
koncentration och rationalitet
Hagen, upptäckt av ingång
H1: Stora luckan
H2: Lilla luckan
H3: Krypöppning
H1
H2
H3
Ostrukturerad. Hittar inte ingång
Ostrukturerad. Hittar ingång
Ostrukturerad start med ökad koncentration. Hittar ingång
Hittar strukturerat ingång
X
X
X
Hittar efter avbrott ingång
X
X
Tappar intresse
Inget intresse
MILJÖPÅVERKAN
Hagen
H4: Stora luckan
H5: Lilla luckan
H6: Krypöppning
H4
H5
H6
Kraftig miljöpåverkan
Tydlig miljöpåverkan, övervinner
Liten påverkan, övervinner snabbt
X
Ingen miljöpåverkan
X
X
X
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
Gripandefunktion
Hagen
H7: Kast 2
H8: Kast 3
H9: Kast 4
H7
H8
H9
Hugger/ruskar/skakar
Griper beslutsamt
Griper balanserat mitt på föremålet
X
X
X
Griper i änden på föremålet
Griper tveksamt
Griper inte, lämnar
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Behållandefunktion
Hagen
H10: Kast 2
H11: Kast 3
H12: Kast 4
H10
H11
H12
Håller fast
X
X
X
Enstaka omtag
Upprepande omtag
Lämnar hagen utan bytet, återtar
X
Lämnar bytet
Kan ej bedömas
PROBLEMLÖSNING
Koncentration och rationalitet
Utgång stora luckan stängd
H13: Lilla luckan
H14: Krypöppning
H13
H14
Ostrukturerad. Hittar inte utgång
Ostrukturerad. Hittar utgång
Strukturerad, hittar utgång
X
   
Hittar utgång efter kort avbrott
Hittar utgång efter långt utbrott
X
Passiv, behöver stöd
Kan ej bedömas
X
UPPTÄCKSFÖRMÅGA
Registrering av rörelse och ljud
Bläckfisken 1
När linan sträckts
När bytet lämnar gömman
Efter att bytet lämnat gömman
När bytet passerar hunden
Efter passage
BYTESINTRESSE
Efterförföljandefunktion
Bläckfisken 1
Explosiv
Mycket snabb, kraftfull
Kontrollerad
Fullföljer med avbrott
Avbryter med osäkerhet inför bytet
Avbryter med ointresse
Inget efterföljande
BYTESINTRESSE
Kontaktförmåga, oidentifierat byte
Bläckfisken 1
Omedelbar närkontakt
Kort tveksamhet, övervinner
Långt undersökande, osäker, övervinner
Rädsla, övervinner själv
Tydlig rädsla, övervinner med stöd
Tydlig rädsla, övervinner med stort stöd
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
Gripandefunktion
Bläckfisken 1
Hugger/ruskar/skakar
Bollar/ruskar/skakar
Griper beslutsamt
Griper balanserat, rationellt
Griper balanserat, taxering
Griper tveksamt
Griper med framtandsgrepp
Griper inte, lämnar
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
Bärandefunktion
Bläckfisken 1
Bär balanserat utan att tappa
Bär balanserat efter omtag
Bär med upprepande omtag
Fullföljer med avbrott
Avbryter bärandet efter flera omtag
Avbryter bärandet utan omtag
Avbryter direkt efter gripandet
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
under bärande
Bläckfisken 1
Hugger/ruskar/skakar
Bollar/ruskar/skakar
Enstaka skakningar
Anpassat grepp
Framtandsgrepp
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Minnesfunktion
Bläckfisken
Fokuserar oavbrutet gömman
Upprepande kontroller
Sporadiska kontroller
Släpper helt
BYTESINTRESSE
Efterförföljandefunktion
Bläckfisken 2
Explosiv
Mycket snabb, kraftfull
Kontrollerad
Fullföljer med avbrott
Avbryter med osäkerhet inför bytet
Avbryter med ointresse
Inget efterföljande
BYTESINTRESSE
Kontaktförmåga, oidentifierat byte
Bläckfisken 2
Omedelbar närkontakt
Kort tveksamhet, övervinner
Långt undersökande, osäker, övervinner
Rädsla, övervinner själv
Tydlig rädsla, övervinner med stöd
Tydlig rädsla, övervinner med stort stöd
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
Gripandefunktion
Bläckfisken 2
Hugger/ruskar/skakar
Bollar/ruskar/skakar
Griper beslutsamt
Griper balanserat, rationellt
Griper balanserat, taxering
Griper tveksamt
Griper med framtandsgrepp
Griper inte, lämnar
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Behållandefunktion
vid bytesmotstånd
Bläckfisken 2
Håller fast med reglerad intensitet utan att tappa
Tappar, snabbt återtag, sedan reglerad intensitet utan att tappa
Tappar, flertal återtag, konstant intensitet
Tappar, flertal återtag, minskande intensitet. Fullföljer
Tappar, flertal återtag, minskande intensitet. Lämnar
Lämnar direkt efter motstånd
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
efter bytesmotstånd
Bläckfisken 2
Ryckigt framtandsgrepp, håller fast med frambenen
Naggar med framtandsgrepp
Skakar, ruskar
Balanserat grepp
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Uppletandefunktion
Gropen
G1: Kast
G2: Gömt
G3: Tomt
G1
G2
G3
Högintensivt, irrationellt
Intensivt, ostrukturerat
Intensiv med inslag av rationalitet alernativt. stort sök
X
X
X
Ökande intensitet i relevant område. Strukturerad och rationell
   
Intensiv i relevant område. Rationell
X
X
X
Letar koncentrerat med korta avbrott
Letar koncentrerat med längre alternativt upprepande avbrott
Snabbt minskande intresse
Lågt intresse
Visar inget intresse
BYTESHANTERING
Uppletandefunktion
Gropen
G4: Kast
G5: Gömt
G6: Utlagd
G1
G2
G3
Mycket hårt grepp. Tuggar och skakar
Oroligt grepp. Tuggar och skakar
Oroligt grepp, skakar sporadiskt
Något oroligt grepp
X
Bär balanserat
X
X
X
Bär löst, tappar sporadiskt
Bär löst, tappar upprepande gånger, fullföljer
Lämnar
Lämnar omedelbart efter gripande alternativt griper ej
Visar inget intresse
MILJÖPÅVERKAN
Gropen
Markerar bytet men vågar inte hämta upp
Tveksam, hämtar upp efter flera försök
Tveksam, hämtar upp efter flera försök
Tveksam men löser snabbt problemet
Hämtar upp utan tvekan
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Behållandefunktion
mot föraren
Gropen
G8: Kast
G9: Gömt
G10: Utlagd
G1
G2
G3
Ökar avstånd till föraren. Behåller
Kan så småningom lockas till föraren
Kan lätt lockas till föraren. Visar behållarvilja i slutfasen
X
X
Bär frimodigt till föraren
X
X
X
Kan ej bedömas
RÄDSLA
Oidentifierad potentiell fara
Släden (FART2)
Visar omedelbar stor rädsla med kraftig flykt. Figur läggs.
Stor rädsla med upprepade flyktförsök. Figur läggs.
Ökande rädsla, efter hand upprepade flykttendenser. Figur läggs.
Konstant osäkerhet med sporadiska flykttendenser.
Konstant, passiv, osäkerhet utan flykttendenser.
Offensivt intresse med ökande osäkerhet och enstaka flykttendens.
Offensivt intresse med sporadisk osäkerhet utan flykttendens.
Offensivt intresse helt utan rädsla eller osäkerhet.
AGGRESSION
Oidentifierad potentiell fara
Släden (FART2)
Kraftfull attack mot faran. Figur läggs.
Upprepade attacker mot faran. Figur läggs.
Kraftfullt skärpepåslag, någon attacksignal.
Konstant kraftfullt skärpepåslag utan attacksignal.
Konstant skärpepåslag utan större tyngd.
Balanserat skärpepåslag med avbrott.
Sporadiskt skärpepåslag.
Visar ingen aggression.
AGGRESSIONSBALANS
Intensitetsreglering av aggression anpassat till hotets aktivitet
Släden (FART2)
Omedelbar anpassning alt. Har inte visat aggression.
Snabb anpassning med sporadiska återslag.
Snabb anpassning med upprepade återslag.
Långsamt minskande aggressionspåslag.
Konstant aggressionspåslag. Figur läggs.
UNDERSÖKNINGSFÖRMÅGA
Oidentifierad potentiell fara
Efter potentiellt aggressionspåslag
Släden (FART2)
Snabbt igångsättande utan förarstöd
Fördröjd start utan stöd
Fördröjd start med avbrott, utan stöd
Kräver litet stöd för igångsättande
Kräver stort stöd för igångsättande, fullföljer med avbrott
Kräver stort stöd för igångsättande, kan inte fullfölja. Figur läggs.
Undersöker först efter stort stöd och stor tidsåtgång. Figur lagd.
AVREAKTIONSFÖRMÅGA
Efter rädslepåverkan
Släden (FART2)
Omedelbar efter kontakt
Något fördröjd utan stöd
Något fördröjd med litet stöd
Något fördröjd med stort stöd
Kvarstående osäkerhet vid uppvändning eller passage
Tydlig kvarstående rädsla vid uppvändning eller passage. Kräver omstart i avreaktion.
Nytt aggressionspåslag vid uppvändning eller passage.
LJUD 1
Kampskall
K1: Vid social kontakt
K2: I förväntan på bytesaktiv.
K3: Under bytesaktivitet
K4: Vid passivitet
K1
K2
K3
K4
Konstant kampskall
Upprepande kampskall
Sporadiskt kampskall
Inget kampskall
X
X
X
X
LJUD 2
Pip eller gnäll
K1: Vid social kontakt
K2: I förväntan på bytesaktiv.
K3: Under bytesaktivitet
K4: Vid passivitet
K1
K2
K3
K4
Ostrukturerat högt skrik, skall eller gnäll
Konstant högt pip eller gnäll
X
Återkommande högt pip eller gnäll
X
Sporadiskt högt pip eller gnäll
Konstant lågt pip eller gnäll
Återkommande lågt pip eller gnäll
Sporadiskt lågt pip eller gnäll
X
X
   
Enstaka lågt pip eller gnäll
X
X
   
Inget pip eller gnäll
   
X
X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NERVKONSTITUTION
Stressnivå under passivitet

Observation under hela testet
Ökande
Konstant hög
Långsamt minskande
Snabbt minskande
Direkt anpassning eller viloläge
NERVKONSTITUTION
Stressnivå under aktivitet

Observation under hela testet
Mycket stort stresspåslag, irrationell med överslagshandlingar
Stort stresspåslag med inslag av irrationella handlingar
Konstant högt stresspåslag
Ökande stresspåslag
Minskande stresspåslag, mestadels anpassat
Anpassat stresspåslag
Mycket väl anpassat stresspåslag, rationell och intensitetsreglerad
NERVKONSTITUTION
Stressnivå under rädslepåverkan
Släden (FART2)
Defensivt okontaktbar
Kraftiga, upprepade irrationella handlingar utan självkontroll
Sporadiska handlingar med bristande självkontroll
Koncentrerad uppstart, efter hand inslag av bristande självkontroll
Mestadels offensivt koncentrerad
Koncentrerad, rationell

Svår dummy

På inrådan av Håkan har jag börjat träna hämtning av svår dummy (Sansa grejade ju samtliga öppningar i Hagen på FART, men det kom visst något litet frustrationspip innan hon hittade tredje ingången. Mer om FART i kommande inlägg. Jag hörde ett sånt frustrationspip själv igår när hon skulle ta sig upp på en höskrinda.

chilla_hovagnen

Foto taget och lånat av Annika Månsson. Här är det Chilla som bemästrar tekniken galant. Jag lyfter ju in Sansa i bilen fortfarande, eftersom den är så hög, och hon hade stora svårigheter att klara detta klättrande upp i vagnen.

Nu är det alltså dags att träna lite svårnådda apporter med stegrad svårighetsgrad.
20161205_135413

Den första hängde jag lätt nåbar ovanpå stenen. Hon satt en bit ifrån och kunde titta på vad jag gjorde.
20161205_135452
20161205_135454Den gick ganska lätt att hitta och få ner. Duktig tjej!

Jag behöll samma ställe men valde nu den tjockare grenen lite högre upp. Istället för att hänga dummyn lade jag den på en grenklyka så den inte skulle vara lika enkelt nåbar. Fortfarande satt hon i närheten och kunde se vad jag gjorde.

20161205_135530 20161205_135552

Nu blev det lite svårare. Hon var uppe på stenen flera gånger, kände vittringen, men hade inte koll på exakt var den fanns. Stilstudie. 20161205_135558 20161205_135611 20161205_135613 20161205_135616

Jamen… Jamen … Där är den ju!20161205_1356160 20161205_135617 20161205_135618

Duktig tjej som löste uppgiften helt utan pip. Detta ska jag fortsätta med på andra platser, i andra situationer. Lagom svårt.

Från Yosemite till San Francisco

20161030_125024I månadsskiftet oktober–november åkte jag till Kalifornien på konferensresa. Konferensen var intressant och bra, men jag hann mellan varven med lite annat också. Det var trevligt att fördjupa samarbetet med översättarkollegan Birgitta och hennes man under resan.

20161103_100621

Det viktigaste först:

Och så ett helt gäng bilder från resan, de flesta från Yosemite men några från resan med Jeepen nerför berget till guldvaskarstaden Mariposa och vidare till metropolen, tillika konferensstaden, San Francisco.
Klicka på länken för att se bilderna. Det finns lite text att läsa under vissa bilder för en kortfattad reseberättelse.

Snölek och premiär på korp

Annika och jag tog häromdagen en promenad på Strawberry Fields.

Först lite lek i snön.

20161112_120806 20161112_12071520161112_120732 20161112_120804 20161112_120817

Och sedan kom korpen fram för lite dirigering. Jag gick ut med den tillsammans med Sansa första omgången och lade ner den.

20161112_123354
20161112_123412

Hon ville inte riktigt släppa taget vid första avlämningen, den var allt lite spännande. Nästa omgång fick hon sitta kvar medan jag lade ut den. Först reste hon sig, men efter påminnelse gick det bra.

20161112_123700 20161112_123708

Och sen ett nytt skick. Nu blev avlämningen bättre.

20161112_123734 20161112_1237450 fb_img_1478962129797 20161112_123432 20161112_123749

Dagen därpå gick vi en ny promenad, men glömde ta fram kamerorna. Vi hittade iallafall en rolig trädstam som vi ställde oss på varsin sida om och provade att kasta markeringar. Vi ville se hur de löste svårigheterna. Kullsystern Chilla hoppade över den höga stammen, kom rakt på nedslagsplatsen och hoppade därefter tillbaka igen som om hon aldrig gjort annat. Ett skolexempel!

Sansa fick en annan nedslagsplats och valde att krypa under vid det hål som fanns där under stammen. Samma väg tillbaka.

Efter min resa till San Francisco har jag märkt lite problem med fotgåendet, stadgan och avlämningarna mot hur det var innan jag åkte. Jag har nu detaljtränat dessa bitar och känner att vi börjar komma i fas igen. Särskilt skickstadgan har till och med förbättrats och jag kan nu sticka ner armen som för att skicka och sedan ta upp den igen, byta riktning och sänka ner armen på nytt. Istället har vi fått lite nya bitar att nöta, som följsamhet vid min vänstra sida när jag vrider runt mig. 🙂 Alltid är det nåt …

Jag får höra att jag inte borde böja mig ner så långt som jag uppenbarligen gör (sista bilden). Det känns inte som jag böjer mig så långt ner, men hon är ju så himla liten … 🙂 Hittade en film från Lakrits när han var 7 månader och hur vi höll på där att traggla med avlämningarna. Lite kul att jämföra.

 

 

Fotosession med Sansa

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att själv fota sin egen hundträning. Jag tog därför hjälp av Rolf häromsistens och bad honom fota Sansa och mig i några olika träningsmoment.

Fotgående

Jag tycker det fungerar bäst att belöna bakifrån, där jag har godiset på höger sida och sedan byter hand bakom ryggen och ger belöningen i position vid vänster knä så att hon får vrida huvudet lite utåt för att få tag i biten.

fotgaende-2532 fotgaende-2534 fotgaende-2537 fotgaende-2539 fotgaende-2540 fotgaende-2542

Apportering

Det blev traktorstörning, men det gjorde visst ingenting.

apportering-2570
apportering-2579

Avlämning

Hon har lätt att bli lite tuggig i munnen och emellanåt springer hon ett litet lekvarv runt benen. Men med lite mer träning börjar det gå bättre.

avlamning-2589 avlamning-2590 avlamning-2591 avlamning-2593 avlamning-2598 avlamning-2600

avlamning-2608 avlamning-2609

Laddad inför skick

Hon är rätt laddad inför skicken (även utan kast) och stadgan sitter inte ännu.laddad-2604

Lite lattjolektajm med alla hundarna

Bra fotovinkel Rolf fick till där.

alla-0022 alla-0015 alla-0012

Några porträttbilder

Avslutningsvis några fina porträttbilder på Sansa.

portratt-2715 portratt-2712 portratt-2711 portratt-2699

Utflykt till Oxnäset

Idag skulle jag äntligen hämta de temuggar jag beställde i våras. Krukmakerskan håller på att lägga ner sin verksamhet, men skulle köra en sista batch. Tur där. Jag hade berättat på telefon vilken modell jag ville ha (hade två muggar från henne sedan tidigare, men en hade oturligt gått i golvet) och trodde att vi var helt överens. Så kommer jag dit och det visar sig att hon glaserat med högglansig istället för matt glasyr. Suck. Det var ju det som var så skönt för fingrarna att hålla i. Det var det som var hela grejen. Förutom bra storlek (hon kallar dem soppmuggar, men det är rejäla tebaljor helt enkelt) och skönt välbalanserat öra. Det är mycket som ska stämma med muggar. Men just att hålla i det där matta, det är som en varm smekning. Dubbelsuck. Det var ju bara att bita i det sura äpplet och köpa dem, för det blir ingen mer batch gjord. Synd att du inte sade matt, sade hon. Jamen, hela den serien har ju varit matt. Hur ska jag som kund veta att man kan göra på annat sätt ens? Amatörmässigt. Men nu får jag gilla läget och använda dem. Tre högblanka och en matt. Trippelsuck.

Iallafall, i det fina höstvädret hade jag bestämt att jag skulle utforska en ny del av Norrtäljetrakten och valet föll på Oxnäsets naturreservat. Jag och hundarna hade picknick på en solig och fin klipphäll med utsikt över Norrtäljeviken. Vi mötte ett fåtal personer, bland andra några svampplockare med en utställningslabbe. Det var lite kämpigt att gå stigen utmed vattnet med tre kopplade hundar (så småningom bara en kopplad), stolsrygga och systemkamera om halsen för det var som klippstränder brukar vara, mycket upp och ned och stora stenar, rötter och håligheter om vartannat. Så till slut bestämde jag mig för att vika av inåt barrskogen, som var lite vänligare med mycket mossa. Svampplockarna menade att det gick stigar lite här och där och att jag säkert skulle råka på en. Nja. Några djurstigar kunde jag följa kortare bitar, men mest blev det off path. Som tur var var mossen vi traskade igenom torr. Och jag hittade tillbaka till bilen även utan stig. Mysiga mosshällar hittade vi här och där, en mysig skogsrunda, helt enkelt. Jag blundade mentalt för all svamp jag såg och koncentrerade mig på att ibland använda den kamera jag släpat med mig. Några av bilderna nedan.

img_2512 img_2497 img_2491 img_2483 img_2471 img_2469 img_2454 img_2451 img_2449

Första anden

Mona kom förbi med en and från Annika (tack båda!) och hon hjälpte mig att föreviga Sansas första kontakt med vilt.

Det var lite läskigt först. Hon nosade och reste lite ragg, men när Lakrits snabbt kom och nappade åt sig en blev det ju ändå lite oemotståndligt.

Jag kastade fågeln ett par gånger för att ytterligare trigga intresset, och rätt var det var vågade hon greppa den. Kul!

IMG-20160829-WA0000 IMG-20160829-WA0001 IMG-20160829-WA0002 IMG-20160829-WA0003 IMG-20160829-WA0004 IMG-20160829-WA0005

Stilstudie av en ö

20160819_16553620160819_170237 20160819_170328 20160819_170334 20160819_202143 FB_IMG_1471176680264 FB_IMG_1471244248407FB_IMG_1471286273357 FB_IMG_1471374683624

Båtträning i Forserum

Vi passade såklart på att träna valparna i att åka båt när vi hade så goda möjligheter.

båtträning_Eva-2165 båtträning_Eva-2166 båtträning_Eva-2168 båtträning_Eva-2169 båtträning_Eva-2173 båtträning_Eva-2177 båtträning-2031 båtträning-2080 båtträning-2081 båtträning-2082 båtträning-2083 båtträning-2084 båtträning-2085 båtträning-2118

Chilla var kaxigast, men Sansa tog sig också efter ett tag.

Och ibland busar vi bara!

profil_busar-2338

Forserum – ett paradis i Småland

Efter ett andrapris i ekl i  södra Roslagen med Lakrits på fredagen 12 augusti var det att snabbt packa om bilen och stuva in alla hundar för att åka till den sedan länge bokade sommarstugan i Forserumstrakten. Annika med Cheysie och Chilla var med, men vi fick åka varsin bil på grund av alla hundar.

Lite blandade bilder från veckan (en del bilder är tagna av Annika):20160814_11542620160813_172836 20160814_19283520160813_192611 20160814_084016 20160814_094145 20160814_094253 20160813_192500

Vår stuga låg på en egen ö i en iskall sjö (13 grader hela tiden). Perfekt för Kasper att springa fri på. Och vi hade en plasteka att ro omkring med.

hopp hopp-2

Ibland blev vi lite skitiga. Men då fanns det ju rent vatten att bada av sig i.

20160813_201146 FB_IMG_1471110641775En underbar sagomiljö. Det var dags för kräftfiske också. Det fick dock andra sköta.

IMG_1916 IMG_1923näbbmus

Näbbmus infångad av Sansa i skogen. :O

En härlig skog med mycket åsar och sten, och där Lakrits tyvärr stukade sig redan första dagen. Blev bättre efter några dagar, som tur var.IMG_1975 IMG_1990

IMG_2412 IMG_2416 IMG_2424 IMG_2432 IMG_243620160814_094949 20160814_100440 20160814_123102sansa_chilla_kräftbåt-190715

Kasper hade det bra också, särskilt som han fick vara fri på ön.

kasper_badar kasper-2179 20160814_142210 20160815_125843 20160817_135216 FB_IMG_1471176952998 FB_IMG_1471252264894

De flesta av oss simmade också.

IMG_1895 20160818_14062920160818_140137 20160820_101701_001 FB_IMG_1471417978891 FB_IMG_1471417989496 20160817_090129

« Äldre inlägg Nyare inlägg »