Skogsstjärnas hundblogg

Om dsg Kasper och jaktlabben Lakrits. Nu också lillasyrran Sansa.

Kategori: FART

Sansa gjorde FART 1

ogonblicksbild-1-2016-12-11-13-58

Den 30 november testades alla tre kullsyskonen nere i Gryt av Håkan och Carina. Det var FART 1 som gällde:

Moment 1: social kontakt.


Moment 2: hagen – tre ingångar som successivt stängs tills endast den svåraste nätingången är öppen.

Den är för stor för att bäddas in här, så en länk till YouTube fick det bli för Moment 2.
Moment 3: bläckfisken – påminner om haren i MH.

På YouTube ligger även Moment 3.
Moment 4: gropen – minidummy kastas, göms i nergrävd hink dold av granris respektive låtsas gömmas där, men hinken är tom.

Och på YouTube då även Moment 4.

Nedan följer ett sammanslaget protokoll för Sansas och Lakrits båda FART-tester. Jag har markerat resultaten för Lakrits från FART1 i blått och FART2 i rött. I de fall de sammanfaller är de lila. Sansa har jag markerat med gul botten.

 

TILLGÄNGLIGHET
Kontakt
Överdrivet intensiv
Intensiv
Frimodig, balanserad
Neutral
Reserverad
Backar undan, kan lockas
Vägrar kontakt
TILLGÄNGLIGHET
Följsamhet
Neutral testledare
Intensiv, fjäskande
Fjäskande
Intensiv med kampinvit
Kampinviterande
Positivt följsam
Neutral följsam
Något tillbakadragen
Ovillig
Vägrar
TILLGÄNGLIGHET
Följsamhet
Inbjudande testledare
Intensiv, fjäskande
Fjäskande
Intensiv med kampinvit
Kampinvuterande
Svarar balanserat
Svarar något
Svarar inte
Ovillig, kan lockas
Ovillig, ökat defensiv
Kan ej bedömas
TILLGÄNGLIGHET
Hantering
Ökande aktivitet
Konstant aktivitet
Minskade aktivitet
Svarar balanserat
Något undergiven
Undergiven
Ökande undergivenhet
Backar undan
Kan ej bedömas
AGGRESSION
Social aggression
vid moment kontakt och hantering
T5: Kontakt
T6: Hantering
T5
T6
Stor
Tydlig
Antydan
Ingen aggression
X
X
BYTESINTRESSE
Problemlösning,
koncentration och rationalitet
Hagen, upptäckt av ingång
H1: Stora luckan
H2: Lilla luckan
H3: Krypöppning
H1
H2
H3
Ostrukturerad. Hittar inte ingång
Ostrukturerad. Hittar ingång
Ostrukturerad start med ökad koncentration. Hittar ingång
Hittar strukturerat ingång
X
X
X
Hittar efter avbrott ingång
X
X
Tappar intresse
Inget intresse
MILJÖPÅVERKAN
Hagen
H4: Stora luckan
H5: Lilla luckan
H6: Krypöppning
H4
H5
H6
Kraftig miljöpåverkan
Tydlig miljöpåverkan, övervinner
Liten påverkan, övervinner snabbt
X
Ingen miljöpåverkan
X
X
X
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
Gripandefunktion
Hagen
H7: Kast 2
H8: Kast 3
H9: Kast 4
H7
H8
H9
Hugger/ruskar/skakar
Griper beslutsamt
Griper balanserat mitt på föremålet
X
X
X
Griper i änden på föremålet
Griper tveksamt
Griper inte, lämnar
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Behållandefunktion
Hagen
H10: Kast 2
H11: Kast 3
H12: Kast 4
H10
H11
H12
Håller fast
X
X
X
Enstaka omtag
Upprepande omtag
Lämnar hagen utan bytet, återtar
X
Lämnar bytet
Kan ej bedömas
PROBLEMLÖSNING
Koncentration och rationalitet
Utgång stora luckan stängd
H13: Lilla luckan
H14: Krypöppning
H13
H14
Ostrukturerad. Hittar inte utgång
Ostrukturerad. Hittar utgång
Strukturerad, hittar utgång
X
   
Hittar utgång efter kort avbrott
Hittar utgång efter långt utbrott
X
Passiv, behöver stöd
Kan ej bedömas
X
UPPTÄCKSFÖRMÅGA
Registrering av rörelse och ljud
Bläckfisken 1
När linan sträckts
När bytet lämnar gömman
Efter att bytet lämnat gömman
När bytet passerar hunden
Efter passage
BYTESINTRESSE
Efterförföljandefunktion
Bläckfisken 1
Explosiv
Mycket snabb, kraftfull
Kontrollerad
Fullföljer med avbrott
Avbryter med osäkerhet inför bytet
Avbryter med ointresse
Inget efterföljande
BYTESINTRESSE
Kontaktförmåga, oidentifierat byte
Bläckfisken 1
Omedelbar närkontakt
Kort tveksamhet, övervinner
Långt undersökande, osäker, övervinner
Rädsla, övervinner själv
Tydlig rädsla, övervinner med stöd
Tydlig rädsla, övervinner med stort stöd
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
Gripandefunktion
Bläckfisken 1
Hugger/ruskar/skakar
Bollar/ruskar/skakar
Griper beslutsamt
Griper balanserat, rationellt
Griper balanserat, taxering
Griper tveksamt
Griper med framtandsgrepp
Griper inte, lämnar
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
Bärandefunktion
Bläckfisken 1
Bär balanserat utan att tappa
Bär balanserat efter omtag
Bär med upprepande omtag
Fullföljer med avbrott
Avbryter bärandet efter flera omtag
Avbryter bärandet utan omtag
Avbryter direkt efter gripandet
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
under bärande
Bläckfisken 1
Hugger/ruskar/skakar
Bollar/ruskar/skakar
Enstaka skakningar
Anpassat grepp
Framtandsgrepp
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Minnesfunktion
Bläckfisken
Fokuserar oavbrutet gömman
Upprepande kontroller
Sporadiska kontroller
Släpper helt
BYTESINTRESSE
Efterförföljandefunktion
Bläckfisken 2
Explosiv
Mycket snabb, kraftfull
Kontrollerad
Fullföljer med avbrott
Avbryter med osäkerhet inför bytet
Avbryter med ointresse
Inget efterföljande
BYTESINTRESSE
Kontaktförmåga, oidentifierat byte
Bläckfisken 2
Omedelbar närkontakt
Kort tveksamhet, övervinner
Långt undersökande, osäker, övervinner
Rädsla, övervinner själv
Tydlig rädsla, övervinner med stöd
Tydlig rädsla, övervinner med stort stöd
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
Gripandefunktion
Bläckfisken 2
Hugger/ruskar/skakar
Bollar/ruskar/skakar
Griper beslutsamt
Griper balanserat, rationellt
Griper balanserat, taxering
Griper tveksamt
Griper med framtandsgrepp
Griper inte, lämnar
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Behållandefunktion
vid bytesmotstånd
Bläckfisken 2
Håller fast med reglerad intensitet utan att tappa
Tappar, snabbt återtag, sedan reglerad intensitet utan att tappa
Tappar, flertal återtag, konstant intensitet
Tappar, flertal återtag, minskande intensitet. Fullföljer
Tappar, flertal återtag, minskande intensitet. Lämnar
Lämnar direkt efter motstånd
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
efter bytesmotstånd
Bläckfisken 2
Ryckigt framtandsgrepp, håller fast med frambenen
Naggar med framtandsgrepp
Skakar, ruskar
Balanserat grepp
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Uppletandefunktion
Gropen
G1: Kast
G2: Gömt
G3: Tomt
G1
G2
G3
Högintensivt, irrationellt
Intensivt, ostrukturerat
Intensiv med inslag av rationalitet alernativt. stort sök
X
X
X
Ökande intensitet i relevant område. Strukturerad och rationell
   
Intensiv i relevant område. Rationell
X
X
X
Letar koncentrerat med korta avbrott
Letar koncentrerat med längre alternativt upprepande avbrott
Snabbt minskande intresse
Lågt intresse
Visar inget intresse
BYTESHANTERING
Uppletandefunktion
Gropen
G4: Kast
G5: Gömt
G6: Utlagd
G1
G2
G3
Mycket hårt grepp. Tuggar och skakar
Oroligt grepp. Tuggar och skakar
Oroligt grepp, skakar sporadiskt
Något oroligt grepp
X
Bär balanserat
X
X
X
Bär löst, tappar sporadiskt
Bär löst, tappar upprepande gånger, fullföljer
Lämnar
Lämnar omedelbart efter gripande alternativt griper ej
Visar inget intresse
MILJÖPÅVERKAN
Gropen
Markerar bytet men vågar inte hämta upp
Tveksam, hämtar upp efter flera försök
Tveksam, hämtar upp efter flera försök
Tveksam men löser snabbt problemet
Hämtar upp utan tvekan
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Behållandefunktion
mot föraren
Gropen
G8: Kast
G9: Gömt
G10: Utlagd
G1
G2
G3
Ökar avstånd till föraren. Behåller
Kan så småningom lockas till föraren
Kan lätt lockas till föraren. Visar behållarvilja i slutfasen
X
X
Bär frimodigt till föraren
X
X
X
Kan ej bedömas
RÄDSLA
Oidentifierad potentiell fara
Släden (FART2)
Visar omedelbar stor rädsla med kraftig flykt. Figur läggs.
Stor rädsla med upprepade flyktförsök. Figur läggs.
Ökande rädsla, efter hand upprepade flykttendenser. Figur läggs.
Konstant osäkerhet med sporadiska flykttendenser.
Konstant, passiv, osäkerhet utan flykttendenser.
Offensivt intresse med ökande osäkerhet och enstaka flykttendens.
Offensivt intresse med sporadisk osäkerhet utan flykttendens.
Offensivt intresse helt utan rädsla eller osäkerhet.
AGGRESSION
Oidentifierad potentiell fara
Släden (FART2)
Kraftfull attack mot faran. Figur läggs.
Upprepade attacker mot faran. Figur läggs.
Kraftfullt skärpepåslag, någon attacksignal.
Konstant kraftfullt skärpepåslag utan attacksignal.
Konstant skärpepåslag utan större tyngd.
Balanserat skärpepåslag med avbrott.
Sporadiskt skärpepåslag.
Visar ingen aggression.
AGGRESSIONSBALANS
Intensitetsreglering av aggression anpassat till hotets aktivitet
Släden (FART2)
Omedelbar anpassning alt. Har inte visat aggression.
Snabb anpassning med sporadiska återslag.
Snabb anpassning med upprepade återslag.
Långsamt minskande aggressionspåslag.
Konstant aggressionspåslag. Figur läggs.
UNDERSÖKNINGSFÖRMÅGA
Oidentifierad potentiell fara
Efter potentiellt aggressionspåslag
Släden (FART2)
Snabbt igångsättande utan förarstöd
Fördröjd start utan stöd
Fördröjd start med avbrott, utan stöd
Kräver litet stöd för igångsättande
Kräver stort stöd för igångsättande, fullföljer med avbrott
Kräver stort stöd för igångsättande, kan inte fullfölja. Figur läggs.
Undersöker först efter stort stöd och stor tidsåtgång. Figur lagd.
AVREAKTIONSFÖRMÅGA
Efter rädslepåverkan
Släden (FART2)
Omedelbar efter kontakt
Något fördröjd utan stöd
Något fördröjd med litet stöd
Något fördröjd med stort stöd
Kvarstående osäkerhet vid uppvändning eller passage
Tydlig kvarstående rädsla vid uppvändning eller passage. Kräver omstart i avreaktion.
Nytt aggressionspåslag vid uppvändning eller passage.
LJUD 1
Kampskall
K1: Vid social kontakt
K2: I förväntan på bytesaktiv.
K3: Under bytesaktivitet
K4: Vid passivitet
K1
K2
K3
K4
Konstant kampskall
Upprepande kampskall
Sporadiskt kampskall
Inget kampskall
X
X
X
X
LJUD 2
Pip eller gnäll
K1: Vid social kontakt
K2: I förväntan på bytesaktiv.
K3: Under bytesaktivitet
K4: Vid passivitet
K1
K2
K3
K4
Ostrukturerat högt skrik, skall eller gnäll
Konstant högt pip eller gnäll
X
Återkommande högt pip eller gnäll
X
Sporadiskt högt pip eller gnäll
Konstant lågt pip eller gnäll
Återkommande lågt pip eller gnäll
Sporadiskt lågt pip eller gnäll
X
X
   
Enstaka lågt pip eller gnäll
X
X
   
Inget pip eller gnäll
   
X
X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NERVKONSTITUTION
Stressnivå under passivitet

Observation under hela testet
Ökande
Konstant hög
Långsamt minskande
Snabbt minskande
Direkt anpassning eller viloläge
NERVKONSTITUTION
Stressnivå under aktivitet

Observation under hela testet
Mycket stort stresspåslag, irrationell med överslagshandlingar
Stort stresspåslag med inslag av irrationella handlingar
Konstant högt stresspåslag
Ökande stresspåslag
Minskande stresspåslag, mestadels anpassat
Anpassat stresspåslag
Mycket väl anpassat stresspåslag, rationell och intensitetsreglerad
NERVKONSTITUTION
Stressnivå under rädslepåverkan
Släden (FART2)
Defensivt okontaktbar
Kraftiga, upprepade irrationella handlingar utan självkontroll
Sporadiska handlingar med bristande självkontroll
Koncentrerad uppstart, efter hand inslag av bristande självkontroll
Mestadels offensivt koncentrerad
Koncentrerad, rationell

Bilder från FART2

Bilder på Lakrits från FART2:

Karina kollar av social kompetens.

Va, har du en dummypåse där bak? Ska vi leka?

Ifyllnad av protokollets första del. Jag, Karina, Anita och Cia.

Hagen, varv 1: rakt in…

… och rakt ut.

Håkan stänger lätta ingången.

Ny dummy.

Men, vafan? Luckan är stängd!

Och den är ju därinne!

Tja, tar väl den här lilla ingången då …

Ut hittade han mellanstora hålet.

Håkan spärrar lilla ingången.

Jamen, kom igen… mellanhålet var ju öppet. Bara att plocka!

Och ut samma väg.

Momentet görs en sista gång med alla öppningar öppna. Lakrits valde mellanhålet ut: – Tjoho, här kommer jag!

Eftersnack efter Hagen.

Lakrits i passivitet.

Bläckfisken: jagar efter när jag släppt honom.

Men när bläckfisken stannat var det roligare nere hos Håkan.

Okej, får väl ta den, då …

Här matte, var det den här du ville ha?
Bläckfisken, omgång 2: alert som sjutton.

Tur han inte är tyngre!

Ha, här är den!

Jag plockar hem den, matte!

Men … den blev tung!

Asch, jag kutar hem till matte utan.

Fick visst bakläxa på det där…

Får väl plocka in den då.
Håkan förklarar Gropen.

Först en plättlätt markering.

Sen gömmer Håkan lilldummyn i gropen.

Var det inte svårare?
Fast sista tomskicket blir ju svårare, och Lakrits övergår så småningom i ett stort sök.

Karina och jag kikar i protokollet.

Sista momentet: Släden.

I början kikar Lakrits nästan mer på vad Håkan gör än på monstret på släden.

Men när släden nått halvvägs börjar han engagera sig i den.

Vi börjar gå fram mot släden.

Lakrits får ta sin tid.

Men uj, den är allt lite läskig!

Är du säker, matte? Ska vi gå fram?

Ingen rädder för vargen här … *vissel, vissel*

Eller, hur var det nu …?

Nästan framme.

Jaså, inte så farlig.

Efter att ha vänt blev den farlig åt andra hållet istället …

En bra stunds avreaktion.

Och en massa god korv på korvgubben.

FART2 i Gryt 2011-06-22

Bilder kommer, men inte ikväll.
Idag var det dags för det andra FART-testet för Lakrits. Det första genomfördes när han var sju månader, och nu har kullen hunnit bli 14 månader. Syftet är alltså att se hur utvecklingen har blivit, hur vi som tränare hantrerat våra hundar och hur vi behöver agera i framtiden för att på bästa sätt förvalta de guldkorn vi äger.
Så här skilde sig resultaten från förra gången:
(ett moment tillkommer i FART2 som saknas i FART1 och som handlar om hantering av rädsla)
Jag har markerat resuktaten från FART1 i blått och FART2 i rött. I de fall de sammanfaller är de lila.
TILLGÄNGLIGHET
Kontakt
Överdrivet intensiv
Intensiv
Frimodig, balanserad
Neutral
Reserverad
Backar undan, kan lockas
Vägrar kontakt
TILLGÄNGLIGHET
Följsamhet
Neutral testledare
Intensiv, fjäskande
Fjäskande
Intensiv med kampinvit
Kampinviterande
Positivt följsam
Neutral följsam
Något tillbakadragen
Ovillig
Vägrar
TILLGÄNGLIGHET
Följsamhet
Inbjudande testledare
Intensiv, fjäskande
Fjäskande
Intensiv med kampinvit
Kampinvuterande
Svarar balanserat
Svarar något
Svarar inte
Ovillig, kan lockas
Ovillig, ökat defensiv
Kan ej bedömas
TILLGÄNGLIGHET
Hantering
Ökande aktivitet
Konstant aktivitet
Minskade aktivitet
Svarar balanserat
Något undergiven
Undergiven
Ökande undergivenhet
Backar undan
Kan ej bedömas
AGGRESSION
Social aggression
vid moment kontakt och hantering
T5: Kontakt
T6: Hantering
T5
T6
Stor
Tydlig
Antydan
Ingen aggression
X
X
BYTESINTRESSE
Problemlösning,
koncentration och rationalitet
Hagen, upptäckt av ingång
H1: Stora luckan
H2: Lilla luckan
H3: Krypöppning
H1
H2
H3
Ostrukturerad. Hittar inte ingång
Ostrukturerad. Hittar ingång
Ostrukturerad start med ökad koncentration. Hittar ingång
Hittar strukturerat ingång
 X
 X
 X
Hittar efter avbrott ingång
 X
 X
Tappar intresse
Inget intresse
MILJÖPÅVERKAN
Hagen
H4: Stora luckan
H5: Lilla luckan
H6: Krypöppning
H4
H5
H6
Kraftig miljöpåverkan
Tydlig miljöpåverkan, övervinner
Liten påverkan, övervinner snabbt
 X
Ingen miljöpåverkan
X
 X
 X
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
Gripandefunktion
Hagen
H7: Kast 2
H8: Kast 3
H9: Kast 4
H7
H8
H9
Hugger/ruskar/skakar
Griper beslutsamt
Griper balanserat mitt på föremålet
X
X
X
Griper i änden på föremålet
Griper tveksamt
Griper inte, lämnar
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Behållandefunktion
Hagen
H10: Kast 2
H11: Kast 3
H12: Kast 4
H10
H11
H12
Håller fast
X
X
X
Enstaka omtag
Upprepande omtag
Lämnar hagen utan bytet, återtar
 X
Lämnar bytet
Kan ej bedömas
PROBLEMLÖSNING
Koncentration och rationalitet
Utgång stora luckan stängd
H13: Lilla luckan
H14: Krypöppning
H13
H14
Ostrukturerad. Hittar inte utgång
Ostrukturerad. Hittar utgång
Strukturerad, hittar utgång
X
Hittar utgång efter kort avbrott
Hittar utgång efter långt utbrott
 X
Passiv, behöver stöd
Kan ej bedömas
X
UPPTÄCKSFÖRMÅGA
Registrering av rörelse och ljud
Bläckfisken 1
När linan sträckts
När bytet lämnar gömman
Efter att bytet lämnat gömman
När bytet passerar hunden
Efter passage
BYTESINTRESSE
Efterförföljandefunktion
Bläckfisken 1
Explosiv
Mycket snabb, kraftfull
Kontrollerad
Fullföljer med avbrott
Avbryter med osäkerhet inför bytet
Avbryter med ointresse
Inget efterföljande
BYTESINTRESSE
Kontaktförmåga, oidentifierat byte
Bläckfisken 1
Omedelbar närkontakt
Kort tveksamhet, övervinner
Långt undersökande, osäker, övervinner
Rädsla, övervinner själv
Tydlig rädsla, övervinner med stöd
Tydlig rädsla, övervinner med stort stöd
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
Gripandefunktion
Bläckfisken 1
Hugger/ruskar/skakar
Bollar/ruskar/skakar
Griper beslutsamt
Griper balanserat, rationellt
Griper balanserat, taxering
Griper tveksamt
Griper med framtandsgrepp
Griper inte, lämnar
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
Bärandefunktion
Bläckfisken 1
Bär balanserat utan att tappa
Bär balanserat efter omtag
Bär med upprepande omtag
Fullföljer med avbrott
Avbryter bärandet efter flera omtag
Avbryter bärandet utan omtag
Avbryter direkt efter gripandet
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
under bärande
Bläckfisken 1
Hugger/ruskar/skakar
Bollar/ruskar/skakar
Enstaka skakningar
Anpassat grepp
Framtandsgrepp
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Minnesfunktion
Bläckfisken
Fokuserar oavbrutet gömman
Upprepande kontroller
Sporadiska kontroller
Släpper helt
BYTESINTRESSE
Efterförföljandefunktion
Bläckfisken 2
Explosiv
Mycket snabb, kraftfull
Kontrollerad
Fullföljer med avbrott
Avbryter med osäkerhet inför bytet
Avbryter med ointresse
Inget efterföljande
BYTESINTRESSE
Kontaktförmåga, oidentifierat byte
Bläckfisken 2
Omedelbar närkontakt
Kort tveksamhet, övervinner
Långt undersökande, osäker, övervinner
Rädsla, övervinner själv
Tydlig rädsla, övervinner med stöd
Tydlig rädsla, övervinner med stort stöd
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
Gripandefunktion
Bläckfisken 2
Hugger/ruskar/skakar
Bollar/ruskar/skakar
Griper beslutsamt
Griper balanserat, rationellt
Griper balanserat, taxering
Griper tveksamt
Griper med framtandsgrepp
Griper inte, lämnar
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Behållandefunktion
vid bytesmotstånd
Bläckfisken 2
Håller fast med reglerad intensitet utan att tappa
Tappar, snabbt återtag, sedan reglerad intensitet utan att tappa
Tappar, flertal återtag, konstant intensitet
Tappar, flertal återtag, minskande intensitet. Fullföljer
Tappar, flertal återtag, minskande intensitet. Lämnar
Lämnar direkt efter motstånd
Kan ej bedömas
BYTESHANTERING
efter bytesmotstånd
Bläckfisken 2
Ryckigt framtandsgrepp, håller fast med frambenen
Naggar med framtandsgrepp
Skakar, ruskar
Balanserat grepp
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Uppletandefunktion
Gropen
G1: Kast
G2: Gömt
G3: Tomt
G1
G2
G3
Högintensivt, irrationellt
Intensivt, ostrukturerat
Intensiv med inslag av rationalitet alernativt. stort sök
X
X
 X
Ökande intensitet i relevant område. Strukturerad och rationell
Intensiv i relevant område. Rationell
X
X
 X
Letar koncentrerat med korta avbrott
Letar koncentrerat med längre alternativt upprepande avbrott
Snabbt minskande intresse
Lågt intresse
Visar inget intresse
BYTESHANTERING
Uppletandefunktion
Gropen
G4: Kast
G5: Gömt
G6: Utlagd
G1
G2
G3
Mycket hårt grepp. Tuggar och skakar
Oroligt grepp. Tuggar och skakar
Oroligt grepp, skakar sporadiskt
Något oroligt grepp
 X
Bär balanserat
 X
X
X
Bär löst, tappar sporadiskt
Bär löst, tappar upprepande gånger, fullföljer
Lämnar
Lämnar omedelbart efter gripande alternativt griper ej
Visar inget intresse
MILJÖPÅVERKAN
Gropen
Markerar bytet men vågar inte hämta upp
Tveksam, hämtar upp efter flera försök
Tveksam, hämtar upp efter flera försök
Tveksam men löser snabbt problemet
Hämtar upp utan tvekan
Kan ej bedömas
BYTESINTRESSE
Behållandefunktion
mot föraren
Gropen
G8: Kast
G9: Gömt
G10: Utlagd
G1
G2
G3
Ökar avstånd till föraren. Behåller
Kan så småningom lockas till föraren
Kan lätt lockas till föraren. Visar behållarvilja i slutfasen
X
X
Bär frimodigt till föraren
X
X
X
Kan ej bedömas
RÄDSLA
Oidentifierad potentiell fara
Släden (FART2)
Visar omedelbar stor rädsla med kraftig flykt. Figur läggs.
Stor rädsla med upprepade flyktförsök. Figur läggs.
Ökande rädsla, efter hand upprepade flykttendenser. Figur läggs.
Konstant osäkerhet med sporadiska flykttendenser.
Konstant, passiv, osäkerhet utan flykttendenser.
Offensivt intresse med ökande osäkerhet och enstaka flykttendens.
Offensivt intresse med sporadisk osäkerhet utan flykttendens.
Offensivt intresse helt utan rädsla eller osäkerhet.
AGGRESSION
Oidentifierad potentiell fara
Släden (FART2)
Kraftfull attack mot faran. Figur läggs.
Upprepade attacker mot faran. Figur läggs.
Kraftfullt skärpepåslag, någon attacksignal.
Konstant kraftfullt skärpepåslag utan attacksignal.
Konstant skärpepåslag utan större tyngd.
Balanserat skärpepåslag med avbrott.
Sporadiskt skärpepåslag.
Visar ingen aggression.
AGGRESSIONSBALANS
Intensitetsreglering av aggression anpassat till hotets aktivitet
Släden (FART2)
Omedelbar anpassning alt. Har inte visat aggression.
Snabb anpassning med sporadiska återslag.
Snabb anpassning med upprepade återslag.
Långsamt minskande aggressionspåslag.
Konstant aggressionspåslag. Figur läggs.
UNDERSÖKNINGSFÖRMÅGA
Oidentifierad potentiell fara
Efter potentiellt aggressionspåslag
Släden (FART2)
Snabbt igångsättande utan förarstöd
Fördröjd start utan stöd
Fördröjd start med avbrott, utan stöd
Kräver litet stöd för igångsättande
Kräver stort stöd för igångsättande, fullföljer med avbrott
Kräver stort stöd för igångsättande, kan inte fullfölja. Figur läggs.
Undersöker först efter stort stöd och stor tidsåtgång. Figur lagd.
AVREAKTIONSFÖRMÅGA
Efter rädslepåverkan
Släden (FART2)
Omedelbar efter kontakt
Något fördröjd utan stöd
Något fördröjd med litet stöd
Något fördröjd med stort stöd
Kvarstående osäkerhet vid uppvändning eller passage
Tydlig kvarstående rädsla vid uppvändning eller passage. Kräver omstart i avreaktion.
Nytt aggressionspåslag vid uppvändning eller passage.
LJUD 1
Kampskall
K1: Vid social kontakt
K2: I förväntan på bytesaktiv.
K3: Under bytesaktivitet
K4: Vid passivitet
K1
K2
K3
K4
Konstant kampskall
Upprepande kampskall
Sporadiskt kampskall
Inget kampskall
X
X
X
X
LJUD 2
Pip eller gnäll
K1: Vid social kontakt
K2: I förväntan på bytesaktiv.
K3: Under bytesaktivitet
K4: Vid passivitet
K1
K2
K3
K4
Ostrukturerat högt skrik, skall eller gnäll
Konstant högt pip eller gnäll
 X
Återkommande högt pip eller gnäll
  X
Sporadiskt högt pip eller gnäll
Konstant lågt pip eller gnäll
Återkommande lågt pip eller gnäll
Sporadiskt lågt pip eller gnäll
 X
  X
Enstaka lågt pip eller gnäll
  X
  X
Inget pip eller gnäll
X
X
NERVKONSTITUTION
Stressnivå under passivitet

Observation under hela testet
Ökande
Konstant hög
Långsamt minskande
Snabbt minskande
Direkt anpassning eller viloläge
NERVKONSTITUTION
Stressnivå under aktivitet

Observation under hela testet
Mycket stort stresspåslag, irrationell med överslagshandlingar
Stort stresspåslag med inslag av irrationella handlingar
Konstant högt stresspåslag
Ökande stresspåslag
Minskande stresspåslag, mestadels anpassat
Anpassat stresspåslag
Mycket väl anpassat stresspåslag, rationell och intensitetsreglerad
NERVKONSTITUTION
Stressnivå under rädslepåverkan
Släden (FART2)
Defensivt okontaktbar
Kraftiga, upprepade irrationella handlingar utan självkontroll
Sporadiska handlingar med bristande självkontroll
Koncentrerad uppstart, efter hand inslag av bristande självkontroll
Mestadels offensivt koncentrerad
Koncentrerad, rationell
I korthet om momenten:
Hagen gick utmärkt. Lakrits till och med hittade svåraste nätingången som nummer två, varför H14 fick Kan ej bedömas (den passagen spärrades inför omgång 3). Han var snabb och effektiv.
Bläckfisken:  Det initiala intresset var större den här gången i båda omgångarna. Vid första omgången tappade han dock intresset när bytet stannade, och han sprang istället bort till Håkan och kollade i hans dummyväska. Vid andra omgången hade han förstått att bytet skulle hämtas hem, med vid motståndet tappade han intresset precis som vid FART1.
Gropen: de båda första omgångarna var inga problem. I det tomma söket sökte han först nära och koncentrerat, men till slut övergick han i ett större sök. När dummy kastats ut tog han in den så snart han fick vittring på den.
Släden (endast i FART2): Han var engagerad i det föremål som uppenbarades i skogen, reagerade först när släden kommit ungefär halvvägs. Han reste ragg vid manken, men hade hög, viftande svans. Han skällde under en lång stund.
Sedan ändrades beteendet när vi skulle gå fram och undersöka föremålet. Han tog sig fram med litet stöd av mig, men gör en undanmanöver när vi kommer fram och passerar släden. När vi vänder upp igen börjar han om på nytt. Släden ser ju annorlunda ut bakifrån, kanske är farlig, trots allt?
Det tar ganska lång tid innan han lugnar ner sig och slutar skälla, och vi får passera släden med mycket korvätande rätt många gånger. Till slut kan vi passera utan korv på ett naturligt sätt och han bryr sig inte längre. Det tog längre tid än jag förväntat för honom att avreagera sig.
Ljud: vid social kontakt med Karina pep han sporadiskt, dock inga pip alls vid förväntan på aktivitet eller vid aktivitet. I ren passivitet pep han dock mer än vid FART1.
Att arbeta vidare med:
Rädslor: så snart jag märker det minsta lilla – om svansen går ned eller han gör en liten båge runt något – ska jag avbryta det vi gör och ta god tid för att avreagera. Träna på rädsla genom att t.ex. hänga upp en plastsäck i skogen, ta ut hunden 1 varv, avreagera, gå och fika i bilen, ta 1 varv till för att kolla om det hela går bra nu.
Ljud: träna ännu mer på uppmärksam passivitet, både framifrån och från sidan. Sssch! Varva ner.
I normal träning har jag mindre pip än idag på grund av att jag i rätt stor mån kan kontrollera honom. Låt honom inte hälsa på allt och alla (gör vi inte idag heller).
Det ska vara lugnt hemma, inget travande omkring. Stanna där han är! Säg till INNAN han börjar bära omkring på saker, eller INNAN Kasper och han börjar leka. De ska leka på vår inbjudan, inte sin egen.
Träna dummy-/viltpåse på mark: INTE TA! Bör fungera med omvänt lockande.
Byteshämtning: träna på att öka vikt, volym, underlag – en sak i taget. Introducera havstrut med a) avklippta vingar b) en vinge c) två vingar.
Markeringsträning: byt stor markering mot liten så hunden får använda näsan mer än ögonen:
1.       Ta ett litet byte, t.ex. en kaja, och täck över den.
2.       Kasta ut trut i koppel till andra sidan kajan, dra den flera gånger över kajan från olika vinklar.
3.       Hämta ut hunden.
4.       Medhjälpare: Kasta truten med högt fint kast.
5.       Förare: vänd om hunden.
6.       Medhjälpare: plocka bort truten.
7.       Förare: vänd upp igen och kolla av hundens fokus mot trutens nedslagsplats.
Det ska vara en korridor på 3–4 meter om truten, med bra fokus!
8.       Skicka på Sök (Feldy).
9.       Om söket blir större än avsett, beröm försöket och kalla hem. Gör om hela övningen!
10.   Försvåra: backa bakåt till längre avstånd och försvåra med dike, väg, terrängbyte. Ha samma mål som tidigare.

Full FART i Gryt

Det var mycket intressant idag att se tre av kullsyskonen arbeta med problemlösning. Lina har redan skrivit så bra om Leia, och mycket av det gäller även Lakrits.

Leia löser problemet med hagen.

Leia tvärnitar några meter framför den farliga bläckfisken.

Leia apporterar glatt den numera ofarliga bläckfisken i omgång två.

Leia var klart uthålligast på gropen.

Några punkter att tänka på (allt gällde inte specifikt Lakrits, men lika bra att plita ner det ändå):

  • Lugna ner efter träning, ta gott om tid till avaktivering
  • Undvika skakande av byte – inga leksaker, kampa utan att kasta iväg leksaken
  • Undvika skall: bryta direkt innan det utvecklas. Redan vid ragg kan man bryta mjukt.
  • ”Farliga” grejer: avstressa flera gånger, tills det verkligen inte är farligt. Om detta inte går, avleda.
  • Stressymptom: större ögon, trampande tassar, andas hastigare
  • Mottagning av apporter: agera mer defensivt. Använd en större apport, ta tag vid sidan, in med fingrarna bakom dummyn, tryck på tungan så kräkreflexen aktiveras, rulla då upp dummyn från nedertanden, säg Tack vid utrullningen och skapa på så sätt en betingning. Ge tillbaka dummyn igen.
  • Passivitet: lugna ner mellan varje aktivitet. Träna passivitet när hunden redan är lugn och passiv.
  • Bläckfisken och att behålla bytet: öka successivt vikten på dummies och träna först korta, lätta hämtningar, sedan svårare terräng och längre skick. På sikt ska hunden klara stora trutar med trilskandes vingar, så hunden inte ger upp vid minsta motstånd.
  • Träna närsök: hellre tio sekunder intensivt än en minut brett och fladdrigt sök. Ta hellre in igen och gör om.
  • Gör en tydlig skillnad i kroppsspråket: mjuk rörlig kropp vid aktivitet då man lattjar kontra en rakare stelare kropp då det ska vara lugnt.
Här en fin avlämning av Lakrits – men det var ju de små rackarna vid gropen som räknades, och de var alls inte lika fina.

Till slut kommer Lakrits på hur man ska komma in i svåraste öppningen. 

Men hur kommer man ut då? Han cirklade många gånger därinne, lämnade till slut kvar dummien och kröp ut. Jag skickade om honom och då sprang han nästan direkt in igen via nätet och tog den. Nu gick det att komma ut med dummy i munnen efter något omtag.

För Lakrits är det viktigaste att fortsätta att träna passivitet. Nu gnällde han återkommande vid passivitet medan han var näst intill tyst under arbetsmomenten. Jag ser ju dock en klar skillnad mot hur han var för några månader sedan, så vi jobbar vidare på tystnad.
För min del gäller att få till apportmottagningarna bättre, särskilt de små. Hemma går det mycket bättre, så det är något som skiljer när vi är ute så här. Antingen beter jag mig annorlunda eller så är det att han går upp mer i varv  när han har hundar och människor omkring sig och därför inte kan lämna av som vanligt. Kanske är det en kombination. Måste försöka träna detta just när vi har andra omkring oss.
Sedan ska vi börja introducera lite tyngre dummies. Jag har köpt några 500 g, men inte börjat använda dem än. Det är snart dags för det med tanke på att han släppte bläckfisken så snart Håkan höll emot i linan.

Reko klarar stora öppningen i hagen.

Reko klarar att ta sig ut genom nätet efter att ha fått lite hjälp in samma väg.

När bläckfisken drar förbi är Reko väl med på noterna.

Protokollet i sammandrag för Lakrits (rött = behöver åtgärdas):
Tillgänglighet: intensiv 8, positivt följsam 6, med intensiv kampinvit 8, hantering ökande aktivitet 10, aggression ingen 1.
Hagen: bytesintresse, problemlösning: hittar strukturerat stor ingång 6, hittar efter avbrott liten och nätingång 4. Miljöpåverkan: stor+liten – ingen 1, nätingång – liten övervinns snabbt 3. Gripande: 6 griper balanserat mitt på föremålet alla 3 gångerna. Bytesintresse, behållande: stor+liten – håller fast 10, nätingång – lämnar hagen utan bytet, återtar 5. Problemlösning, koncentration och rationalitet: liten ingång – strukturerad, hittar utgång 6, nätingång – hittar utgång efter långt avbrott 4.
Bläckfisken: upptäckt när linan sträckts 10. Efterföljande kontrollerad 6. Kontakt oidentifierat byte – omedelbar närkontakt 10. Gripande balanserat, taxering 5. Bärande med upprepade omtag 6. Anpassat grepp 5. Minnesfunktion – sporadiska kontroller 5. Efterföljande omgång 2 – kontrollerad 6. Kontakt identifierat byte – omedelbar närkontakt 10. Gripande balanserat, rationellt 6. Bärande vid motstånd – tappar, flertal återtag, minskande intensitet, lämnar 3.
Gropen: bytesintresse uppletande: intensivt med inslag av rationalitet alt. stort sök vid kast + gömt 8, intensivt i relevant område, rationell vid tom grop 6. Bär balanserat alla 3 gångerna 6. Miljöpåverkan: tveksam, men löser snabbt problemet 3. Behållande mot föraren: kan lätt lockas till föraren, visar behållandevilja i slutfasen vid kast + gömt 3, bär frimodigt till föraren vid tomt 1.
Ljud: inget kampskall vid något moment 1. Enstaka lågt pip eller gnäll vid social kontakt + under bytesaktivitet 3, sporadiskt lågt pip eller gnäll i förväntan på bytesaktivitet 4, återkommande högt pip eller gnäll vid passivitet 8.
Nervkonstitution: stress vid passivitet: långsamt minskande 5. stress vid aktivitet: anpassat stresspåslag 2.

Här finns nu fler bilder på ett ställe som bättre lämpar sig för många bilder. De är i princip oredigerade, har bara plockat bort suddiga och dubbletter.

Imorgon är det FART

Hoppas snövädret inte blir alltför bekymmersamt, för imorgon ska Lakrits iväg på FART-test på Sörmlands Hundskola i Gryt utanför Flen i Sörmland. FART står för Fågelhundens arbetstest och visar hundarnas nedärvda beteenden vad gäller arbetslust, problemlösning, rädslor, dådkraft m.m. Hunden presenteras för olika situationer helt utan förarpåverkan.
Det ska såklart bli mycket intressant att se vad Lakrits och hans två kullsyskon Reko och Leia ska hitta på. Nästa onsdag är det sedan dags för återstående kullsyskonen Speja och Acke.
Moment 1: social kontakt.
Moment 2: hagen – tre ingångar som successivt stängs tills endast den svåraste nätingången är öppen.
Moment 3: bläckfisken – påminner om haren i MH.
Moment 4: gropen – minidummy kastas, göms i nergrävd hink dold av granris respektive låtsas gömmas där, men hinken är tom.